وال پست و میلگرد بستر

 

وال پست منقطع (ناودانی) به همراه میلگرد بستر شرکت کهن پیشه به منظور تسلیح و مقاوم سازی دیوار درزمان زلزله (طبق پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله) استفاده میگردد. اگرچه در سال های گذشته مقاوم سازی دیوار با نبشی کشی انجام می گرفت، ولیکن به دلیل عدم رفتار مناسب نبشی ها در زمان زلزله و عدم حفظ یکپارچگی دیوار در حال منسوخ شدن است. استفاده از وال پست منقطع (ناودانی منقطع) به همراه میلگرد بستر علاوه بر بهبود عملکرد دیوارهای غیر سازه ای سبب کاهش هزینه ها می گردد. لازم به ذکر است ایجاد پانچ در لبه های بال وال پست منقطع سبب اتصال مفصلی میلگرد بستر با وال پست و حذف گیره و قلاب و به طبع آن کاهش هزینه ها میگردد.

معرفی سیستم وال پست (شرکت کهن پیشه)

وال پست به طورکلی کمک می‌کند تا دیوار و تیغه‌ها بهتر و محکم‌تر به اسکلت اصلی ساختمان متصل شوند. درواقع والپست ‌ها هنگام زلزله و باد، نیروهای وارده را از دیوار به فریم منتقل نموده و در نتیجه سبب استحکام بیشتر دیوار و پیشگیری از تخریب دیوار می‌شوند. والپست با کاهش طول آزاد دیوار و فراهم کردن امکان جابجایی جانبی، سختی سازه را کاهش می‌دهد و بنابراین باعث تقویت عملکرد دیوار در برابر بارهای لرزه‌ای دینامیک سازه می‌شود.

طبق پیوست ششم آئین نامه ۲۸۰۰ مقررات ملی ساختمان، اجرای وال پست الزامی می‌باشد؛ زیرا ایران یکی از کشورهای زلزله‌خیز است که هر چند وقت یک بار شاهد خرابی و واژگون شدن ساختمان‌های مختلف آن می‌باشیم. مهندسین ساختمان با مطالعاتی که بر روی ساختمان‌های ویران شده انجام داده‌اند، متوجه شدند که استفاده از وال پست می‌تواند اجزای غیرسازه‌ای را در ساختمان مهار کرده و میزان خسارت را بسیار کاهش دهد .قبلا تصور می‌شد که با سالم ماندن المان‌های اصلی سازه در حین زلزله می‌توان از خرابی المان‌های غیرسازه‌ای مانند دیوارها و کاهش خسارات پیشگیری کرد.

 

نحوه اتصال وال پست ها

اتصال این ناودانی ها به ستون بتنی به طور تفنگی ممنوع هست و باید به شکل رول بولت گردشی نصب گردد. استفاده  میلگرد بستر به عنوان مسلح کننده در برابر نیروهای عمود بر دیوار ضروری است و می بایست  حتما صورت گیرد و انتهای میلگرد بستر به صورت مفصلی نصب می گردد به گونه ای  که اجازه تغییر مکان دارد. برای ناحیه اتصال بالای دیوار هم به زیر تیر باید توجه داشت که اتصال به زیر تیر ممنوع هست و می بایست  از همین ناودانی ها و فوم بهره برداری شود. فاصله هر قطعه هم در زیر تیر و روی ستون باید هر یک متر یکبار مکرر صورت گیرد  و این نوع اتصال منجر به آن شده  که در صورت زلزله ، دیوار به شکل کشویی داخل این ناودانی ها حرکت کند و سازه به راحتی می تواند تغییر شکل خود را بدون اینکه به تیر و ستون برخورد و اندرکنشی داشته باشد ، صورت گیرد.

الزامات قانونی در اجرای وال پست

توجه به الزامات زیر در اجرای وال پست حائز اهمیت می باشد.

  • دیوارها و تیغه های داخلی که ارتفاعی بیشتر از ۱/۸ متر دارند باید از نظر جانبی به سازه به طریقه مناسب مهار گردند.
  • طول مجاز دیوار غیر سازه ای بین دو کلاف قائم حداکثر ۴ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن در نظر گرفته شود نه بیشتر.
  • ارتفاع دیوارغیر سازه ای از تراز کف  نباید بیشتر از ۳/۵ متر باشد.
  • مهار لبه های قائم تمام دیوارهای غیر سازه ای اهمیت زیادی دارد.

 

عواقب حقوقی عدم اجرای وال پست

همانطور که از اهمیت وجود وال پست ها گفتیم ، عدم اجرای آن عواقب حقوقی را متوجه  مهندس ناظر خواهد نمود،  در واقع در صورتی که تخریب دیوار به علت عدم اجرای وال پست رخ دهد  وضرر جانی و مالی بر اثر این حادثه اتفاق افتد مهندس ناظر مقصر خواهد  بود.

فهرست